Vzdělávací kurzy a semináře z oblasti účetnictví a daní

Logo

Motto: Nevíme, zda je náš kurz opravdu nejlepší. Uděláme ale všechno pro to, abyste to po jeho absolvování mohli říct!

Myslíme si, že takový nejlepší kurz účetnictví má vhodně spojovat nezbytnou teorii s praxí. Aby jeho absolvent mel dostatečný rozsah znalostí, aby mohl v účetní profesi působit.

Jak ale zařídit, aby od školního zeleného stolu absolvent získal také dost praktických návyků?

Snažíme se teorii a praxi propojit zejména takto:

  • vysvětlené „teoretické poznatky“ ihned převádět na praktickou aplikaci
  • pracovat s reálnými formuláři, písemnostmi, citacemi z relevatních právních předpisů
  • upozorňovat na oblasti, popř. chyby, které jsou celkem oprávněně v hledáčku kontrolních orgánů správců daně, orgánů sociálního a zdravotního pojištění apod.
  • výklad a procvičování doplňovat vlastními zkušenostmi (kladnými i zápornými), popř. též „veselými příhodami“ z běžné praxe

Kromě toho jsme vytvořil originální ucelený systém studijních a učebních pomůcek, který kromě vlastního výkladu zahrnuje

  1. základní učební text s didakticky vhodně strukturovaným výkladem
  2. pracovní složku („šanon“), která je v průběhu kurzu doplňována – účastníkovi tak vznikne prakticky použitelná „kuchařka“ pro následující použití v praxi
  3. unikátní elektronickou interaktivní aplikaci pro průběžné procvičování nabytých znalostí a dovedností

Další běh našeho Nejlepšího kurzu účetnictví připravujeme na začátek roku 2016.


PRAKTICKEUCET­NICTVI.CZ © ParCon & Partner, v. o. s., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017